اقلام موجود گالری صنایع دستی نگین آرت

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

قاب و تابلو
قاب خاتم مینیاتور گل و مرغ و قلمزنی "و ان یکاد" موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
قاب خاتم لچک ترنج و قلمزنی اعلا موجود در انبار ۸,۹۹۰,۰۰۰ریال
مینا کاری
ست مینا کاری گز خوری و گلدان موجود در انبار ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست مینا کاری اعلا کاسه و بشقاب موجود در انبار ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
میوه خوری مینا کاری در انبار موجود نیست ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
سرویس چای خوری مینا کاری اعلا موجود در انبار ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ریال
ست مینا کاری اعلا بشقاب و گلاب دان در انبار موجود نیست ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
شکلات خوری مینا کاری اعلا موجود در انبار ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ریال
بشقاب مینا کاری اعلا سایز 30 موجود در انبار ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
گلاب پاش مینا کاری اعلا سایز 30 موجود در انبار ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست مینا کاری اعلا تنگ و سنگاب موجود در انبار ۹,۶۹۰,۰۰۰ریال
بشقاب مینا کاری اعلا سایز 25 موجود در انبار ۹,۵۹۰,۰۰۰ریال
گلدان مینا کاری اعلا سایز 25 موجود در انبار ۹,۳۰۰,۰۰۰ریال
گلدان مینا کاری اعلا سایز 20 موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست میناکاری موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
قندان میناکاری اعلا سایز 20 موجود در انبار ۸,۹۹۰,۰۰۰ریال
گز خوری مینا کاری اعلا سایز 20 موجود در انبار ۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست مینا کاری اعلا بشقاب و گلدان موجود در انبار ۶,۷۰۰,۰۰۰ریال
گلدان مینا کاری اعلا سایز 20 موجود در انبار ۶,۴۹۰,۰۰۰ریال
کشکول مینا کاری اعلا موجود در انبار ۶,۴۰۰,۰۰۰ریال
ست میناکاری کاسه سه تایی موجود در انبار ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
بشقاب مینا کاری اعلا سایز 25 موجود در انبار ۴,۵۹۰,۰۰۰ریال
بشقاب میناکاری سایز 30 در انبار موجود نیست ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
سینی مینا کاری سایز 40 موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
سینی مینا کاری سایز 40 موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
بشقاب مینا کاری سایز 25 موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
بشقاب مینا کاری سایز 25 موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
فیروزه کوبی
ست آینه و شمعدان فیروزه کوبی موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست کامل فیروزه کوبی در انبار موجود نیست ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست چراغ فیروزه کوبی اعلا موجود در انبار ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست تنگ در دار فیروزه کوبی (جفت) موجود در انبار ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست تنگ و سنگاب فیروزه کوبی موجود در انبار ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست گلدان و قندان فیروزه کوبی موجود در انبار ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
سرمه دان فیروزه کوبی موجود در انبار ۶,۹۰۰,۰۰۰ریال
فیروزه کوبی گل ملیله، آب نقره، قاب پی وی سی موجود در انبار ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
قندان فیروزه کوبی موجود در انبار ۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
قندان فیروزه کوبی موجود در انبار ۵,۳۰۰,۰۰۰ریال
قلم زنی
گز خوری قلم زنی سایز 30 موجود در انبار ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ریال
سینی مسی قلم زنی در انبار موجود نیست ۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
بشقاب مسی قلم زنی موجود در انبار ۲,۷۰۰,۰۰۰ریال
گلدان مسی سایز 25 در انبار موجود نیست ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
خاتم کاری
قاب خاتم اعلا داخل قلمزنی موجود در انبار ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ریال
ساعت زیبا و درجه یک مینا کاری موجود در انبار ۶,۹۵۰,۰۰۰ریال
قاب خاتم درجه یک موجود در انبار ۶,۶۹۰,۰۰۰ریال
ساعت زیبا و درجه یک مینا کاری موجود در انبار ۵,۹۵۰,۰۰۰ریال
✅قاب قلم زنی و خاتم موجود در انبار ۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
ساعت زیبا و درجه یک مینا کاری موجود در انبار ۳,۸۹۰,۰۰۰ریال
ست زیبای جاستمال وجا کاردو چنگال موجود در انبار ۳,۶۹۰,۰۰۰ریال
ست زیبای جاستمال وجا کاردو چنگال خاتم موجود در انبار ۲,۱۹۰,۰۰۰ریال
جعبه دستمال کاغذی خاتم موجود در انبار ۹۹۰,۰۰۰ریال
ساعت خاتم و میناکاری موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰ریال
ساعت خاتم و میناکاری موجود در انبار ۹۸۰,۰۰۰ریال
ساعت خاتم و میناکاری موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
ترمه
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۴۹ریال
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۴۹ریال
رانرهاشمی ۸رنگ موجود در انبار ۱۴۹ریال
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۴۹ریال
رانرهاشمی ۸رنگ موجود در انبار ۱۴۹ریال
رانرهاشمی ۸رنگ موجود در انبار ۱۴۹ریال
ترمه هاشمی یک متردر یک متر ۸رنگ در انبار موجود نیست ۱۴۵ریال
ترمه هاشمی یک متردر یک متر ۸رنگ موجود در انبار ۱۴۵ریال
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۳۹ریال
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۳۹ریال
ترمه هاشمی۳ تیکه موجود در انبار ۱۳۹ریال
ترمه هاشمی یک متردر یک متر ۸رنگ موجود در انبار ۱۲۹ریال
تابلو فرش
ست هفت سین نوروز
ست هفت سین فیروزه کوب اعلا موجود در انبار ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین جام فیروزه کوب موجود در انبار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین مینا کاری در انبار موجود نیست ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین بشقاب مینا کاری 7 تکه موجود در انبار ۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین مینا کاری 7 تکه در انبار موجود نیست ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین مینا کاری 8 تکه موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین مینا و قلم کار موجود در انبار ۱,۹۸۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین پنج تکه موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
ست هفت سین نقاشی روی سفال موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
سفال و سرامیک
بشقاب ویترای خورشید خانم موجود در انبار ۳۴ریال
بشقاب ویترای خورشید خانم موجود در انبار ۳۴ریال
معرق کاری
محصولات استخوانی
جعبه جواهرات تمام گل و مرغ موجود در انبار ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ریال
سرمه دان طرح مینیاتور سایز 15 موجود در انبار ۳,۶۵۰,۰۰۰ریال
سرمه دان طرح لیلی و مجنون موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
جعبه جواهرات کشو دار موجود در انبار ۲,۷۵۰,۰۰۰ریال
سرمه دان تمام اسلیمی موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
هدایای تبلیغاتی از صنایع دستی